Property in Дозвола за градба

Хотел 4* во центарот на Струмица

Се продава хотел Есперанто 4* во центарот на Стримица веднаш...Read More→

42
3
11
POA

Деловен простор во строг центар Струмица

Се продава деловен простор на леблебеџиска улица спроти хотел Есперанто...Read More→

1000€/m2

Градежно земјиште во Струмица м.в. Чамлк

Се продава градежно неизградено земјиште со место викано Чамлик во...Read More→

25€/m2

Градежно неизградено земјиште Кежовица

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 2556...Read More→

5€/m2

Градежно неизградено земјиште во Ново Село

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 1645...Read More→

10€/m2