Land

Градежно Земјиште во Дабиље

Се продава градежно земјиште пред село Дабиље веднаш до патот...Read More→

POA

Атрактивно Градежно Земјиште во Штип

Се продава атрактивно градежно земјиште во населба горна Станица –...Read More→

40€/m2

Парцела во индустриска зона Струмица

Се продава парцела од 11922м2 во инсдустриска зона Струмица патот...Read More→

POA

Атрактивна градежна парцела

Се продава атрактивно градежно неизградено земјиште во с. Робово веднаш...Read More→

POA

Градежно земјиште во Таринци на самиот пат

Се продава градежно неизградено земјиште во село Таринци веднаш до...Read More→

13€/m2

Земјиште во Николиќ Дојранско Езеро

Се продава земјоделско земјиште во село Николиќ на брегот на...Read More→

10€/m2