Land

Градежно земјиште во Таринци на самиот пат

Се продава градежно неизградено земјиште во село Таринци веднаш до...Read More→

13€/m2

Градежно земјиште во Струмица м.в. Чамлк

Се продава градежно неизградено земјиште со место викано Чамлик во...Read More→

25€/m2

Земјиште во Абланица - Берово

Се продава земјиште од 2289м2 поделено во две парцели една...Read More→

6€/m2

Земјиште над медицинското училиште во Штип

Се продава земјиште (две парцели) со имотен лист кое се...Read More→

2€/m2

Градежно неизградено земјиште Кежовица

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 2556...Read More→

5€/m2

Земјиште во Николиќ Дојранско Езеро

Се продава земјоделско земјиште во село Николиќ на брегот на...Read More→

10€/m2

Градежно неизградено земјиште во Ново Село

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 1645...Read More→

10€/m2

Градежно неизградено земјиште во Штип

Се продава градежно неизградено земјиште во Штип.Локација: Ново село, во...Read More→

10€/m2

Земјиште на супер локација во Штип

Се продава земјиште Штип со поврашина од 39201 м2, поделено...Read More→

10 €/м2