ID: SL1076 Горна Станица Пребег, Штип Македонија

40€/m2
Property Details

ID: SL1076 Горна Станица Пребег, Штип Македонија

Commercial
40€/m2
Description

Атрактивно Градежно Земјиште во Штип

Commercial - Штип

Се продава атрактивно градежно земјиште во населба горна Станица – Пребег со површина од 6248м2 веднаш до крстоцницата Станица – Пребег – Кежовица, до каде и води новоизградениот водовод кој пред неколку дена го постави Општина Штип. Земјиштето е речиси рамно на сончева страна и одлична локација, до која има струја, одвод-довод и наскоро асвалтиран пат. Според новиот ДУП до парцелата е предвидено училиште што дава допонителни можности за станбен или бизнис објект, погоден за инвестиции.

Property Features
Commercial