ID: GS1003 Гладно Поле, Штип 2000 Македонија

10€/m2
Property Details

ID: GS1003 Гладно Поле, Штип 2000 Македонија

Commercial
10€/m2
Description

Градежно неизградено земјиште во Штип

Commercial - Штип

Се продава градежно неизградено земјиште во Штип.
Локација: Ново село, во близина на Бања Кежовица, веднаш после фудбалското играчиште на фк Кежовица, место викано Гладно Поле.
Земјиштето има имотен лист, заведено е како градежно неизградено земјиште,
Површина: 25845 м2
Цена: 10€/m2

Property Features
Commercial