ID: GS1004 Мерите, Штип Ново Село 2000 Македонија

10€/m2
Property Details

ID: GS1004 Мерите, Штип Ново Село 2000 Македонија

Residential
10€/m2
Description

Градежно неизградено земјиште во Ново Село

Residential - Штип Ново Село

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 1645 м2, со проектирани плацеви и дозвола за градба, урбанистички план и сите потребни документи, чисти имотен лист.
Парцелата се наоѓа во урбанизираната населба Мерите позади Бања Кежовица над Л’џите, според урбанистичкиот план над парцелата минува пат.
Парцелата има технички извештај за формирање на градежни парцели, изработен технички прилог – скица,
сите документи се направени според урбанистички план, вклучено и тротоар и пат, се е приложено и документирано.
Новиот сопственик може слободно од првиот ден да започне со градба.