ID: GS1006 Кежовица Мерите, Штип Ново Село 2000 Македонија

5€/m2
Property Details

ID: GS1006 Кежовица Мерите, Штип Ново Село 2000 Македонија

Residential
5€/m2
Description

Градежно неизградено земјиште Кежовица

Residential - Штип Ново Село

Се продава парцела градежно неизградено земјиште со површина од 2556 м2, со проектирани плацеви и дозвола за градба, урбанистички план и сите потребни документи, чисти имотен лист.
Парцелата се наоѓа во урбанизираната населба Мерите позади Бања Кежовица над Л’џите, според урбанистичкиот план над парцелата минува пат.
Парцелата има технички извештај за формирање на градежни парцели, изработен технички прилог – скица,
сите документи се направени според урбанистички план, има детален план за 3 парцели за иградба на куќи со дворно место и пат, се е приложено и документирано.
Новиот сопственик може слободно од првиот ден да започне со градба.
Парцела број 8704.