ID: GS1007 Ташли Баир, Штип 2000 Македонија

2€/m2
Property Details

ID: GS1007 Ташли Баир, Штип 2000 Македонија

Residential
2€/m2
Description

Земјиште над медицинското училиште во Штип

Residential - Штип

Се продава земјиште (две парцели) со имотен лист кое се води како лозје и пасиште од 2160 м2 и 1445 м2 над Медициското училиште во Штип или веднаш до тврдината на ЖМ, место викано Ташли Баир. Се работи за добра површина која е погодна за повеќе намени. Патот од медицината нагоре е асфалтиран сокоро до парцелата.

Напомена:
Парцелите се продаваат двете заедно

Property Features
  • Land is 3,600 m²
Residential