ID: SH2029/Јосив Јосифовски Свештарот 150, Струмица Македонија

Sold
Property Details

ID: SH2029/Јосив Јосифовски Свештарот 150, Струмица Македонија

Sold
Description

Куќа во Струмица, строг центар

House Sold - Струмица

Се продава уникатна куќа во строгиот центар на Струмица, леблебеџиска улица спроти Дукат.
Куќата е афтентична градба, препознатлива за градот Струмица, не е заштитен споменик, што значи може да се корегира и надворешно. Градбата е стара, надворешно е во добра состојба додека внатре е за реновирање и реконструкција.
Со куќата на имотен лист одат и 4 деловни простори од 55м2.
Вкупната површина на куќата е 203м2, на четири нивоа. Куќата се наоѓа на кошето точно спроти меана Дукат, на мостот кај Општинска зграда.

Property Features