SG0008 Абланица, Берово 2330 Македонија

6€/m2
Property Details

SG0008 Абланица, Берово 2330 Македонија

Commercial
6€/m2
Description

Земјиште во Абланица - Берово

Commercial - Берово

Се продава земјиште од 2289м2 поделено во две парцели една до друга на Абланица во Берово. Парцелите се во населбата и се опколени со вили, пред парцелите минува пат.
Местото е целосно оградено.
Парцелите се со површина од 1737 м2 и 552 м2 и се продаваат заедно двете без делење.

Property Features
  • Land is 2,289 m²
Commercial