Open House Project

За првпат се одржа Open House во Штип, каде агенцијата We4home Real Estate, директно го презентираше имотот кој е за продажба на новите потенцијални купувачи.
Освен што имаше деректна промоција на самото место за ваков настан секогаш има и екстра цена која може да се договори на самото место со сопственикот и купувачот. Освен тоа на настаните Open House следуваат и неколку поклони кои ги добиваат освен новиот споственик и сите учесници.
Овој тренд е доста популарен во западните земји, па ние како модерна и современа Агенција за Недвижности решивме да го спроведеме и во Македонија, за да се доближат двете страни и да се направи супер зделка.
На овој настан денес се пополнија доста апликации за информирање на нови имоти и вести кои во иднина ќе следат.

Останете на линија и следете ги будно нашите нови имоти и настани, можеби вашит следен дом или бизнис е кај нас.

Welcome home