ID:GS1002 Ново Село Штип 2000 Македонија

15 €/м2
Property Details

ID:GS1002 Ново Село Штип 2000 Македонија

Commercial
15 €/м2
Description

Земјиште на супер локација во Штип

Commercial - Ново Село Штип

Се продава земјиште Штип со поврашина од 39201 м2, поделено во пет парцели засебни кои може да се продаваат како што е подолу опишано.
Парцелите се наоѓаат на излезот од Штип од станата на Ново Село, веднаш после училиштето Искра до патот, нивната точна локација може да се види на сликите.
Парцела 1: 35438 м2
Парцела 2: 61 м2
– парцела 1 и 2 се една до друга и одат заедно

Парцела 3: 2439 м2
Парцела 4: 96 м2
– парцела 3 и 4 се една до друга и одат заедно

Парцела 5: 1168 м2
Земјиштето е со имотен лист на еден сопственик.

Property Features
Commercial