Чамлк, Струмица Македонија

25€/m2
Property Details

Чамлк, Струмица Македонија

Residential
25€/m2
Description

Градежно земјиште во Струмица м.в. Чамлк

Residential - Струмица

Се продава градежно неизградено земјиште со место викано Чамлик во Струмица, позади средното училиште Никола Карев.
Земјиштето е со имотен лист поделено во 3 парцели споени една до друга и вкупно изнесуваат 1068 м2.
Парцелите се веднаш до патот исто така има и маркица со дозвола за градба.

Property Features
Residential