Land – Page 2

Градежно неизградено земјиште во Штип

Се продава градежно неизградено земјиште во Штип.Локација: Ново село, во...Read More→

10€/m2

Земјиште на супер локација во Штип

Се продава земјиште Штип со поврашина од 39201 м2, поделено...Read More→

15 €/м2